Michal Blahovec, BBA galerie / art gallery

Praha, Česká republika / Prague, Czech Republic

 


Životopis/Biography


Narodil jsem se v Praze, vystudoval Střední průmyslovou školu, kde jsem získal zkušenosti v technickém kreslení a důkladněji se obeznámil s perspektivou předmětů a prostoru. S technikou figurální kresby jsem se obeznámil především na Umělecko průmyslové škole v Praze. Další vzdělání jsem absolvoval na španělské vysoké škole Czech Management Institute Praha ESMA Barcelona. Má práce se převážně orientuje na olejomalbu s prvky přírodních motivů. Uskutečnil jsem řadu výstav (Galerie Karla Havlíčka, Institut Pyramida, Galerie u Pařížana, Galerie Nora, Hotel Don Giovanni Prague, Galerija kraljice Katarine Kosače - "Mostarsko proljeće 2008", Mostar)  Kulturní centrum Horní Počernice, Galerie U Džoudyho a má tvorba se nachází v soukromých místních sbírkách ale i v  Německu, Rakousku, Francii, Itálii, Španělsku a Argentině. 

Od roku 2015 vedu výtvarný kroužek pro děti v NestLingue Montessori.


I was born in Prague in 1975.  In High School I studied technical drawing and gained a thorough understanding of perspective.  I further augmented my skills with figure drawing courses at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. I graduated from the Spanish Higher School of Management at ESMA Barcelona. My medium of choice is primarily oil paints, with occasional mixed media works.  A recurrent thematic element in my artistic works is the language of nature and organic motifs.  I have had numerous showings of my works, most recently at Gallery of Karel Havlicek, Pyramid Institute, Gallery "At the Parisian's" Gallery Nora, Hotel Don Giovanni Prague, Galerija kraljice Katarine Kosače - "Mostarsko proljeće 2008", Mostar and Cultural Center Horní Počernice, Gallery U Džoudyho.  Most of my work is in private local collections, but also can be found in Germany, Austria, France, Italy, Spain and Argentina.

Since 2015, I have been running children’s art workshops at NestLingue Montessori

 

------------------------------------------------------------------------------

Moje sdělení


"Hlavním záměrem mé tvorby je přinášet potěšení sobě i ostatním.  Další má touha je inspirovat a napomáhat k rozvíjení osobnosti.  A abych zvýšil působivost výsledků své práce, směřuji k citlivějšímu vnímání jemnohmotných energií."


My Statement


"The main focus and intent of my creative works is to bring joy to myself and my audience.  My hope is to inspire others and aid in their personal development.  In order to increase my effectiveness in the fulfillment of these goals I am refining my sensitivity to subtle energies.’’


Email Me

michalblahovec@outlook.com